پلتفرم صدور NFT بی‌تا

برای آثار خود NFT ضرب کنید. در بازار بی‌تا خرید و فروش کنید.

اولین پلتفرم صدور NFT و شناسنامه معتبر برای دارایی‌ها

Slider Images

NFT خود را بسازید و بفروشید

حساب ققنوسی بسازید
مرحله اول

حساب ققنوسی بسازید

کیف توکن ققنوس را دانلود و نصب کنید و با ساختن یک حساب ققنوسی، وارد دنیای NFT بی‌تا شوید.

Click here to read more
NFT خود را بسازید
مرحله دوم

NFT خود را بسازید

تصاویر اثر خود را بارگذاری کرده،‌احرازکننده اثر را انتخاب کنید تا فرایند صدور NFT شروع شود.

Click here to read more
واسپاری اثر
مرحله سوم

واسپاری اثر

اثر خود را برای واسپاری به انبارهای بی‌تا تحویل دهید تا بتوانید آن‌ها را در حراجی شرکت دهید.

Click here to read more
اثر خود را بفروشید
مرحله چهارم

اثر خود را بفروشید

قیمت پایه اثر، زمان شروع و پایان حراجی را مشخص کنید و آن‌را بفروشید.

Click here to read more

برترین مجموعه‌ها

عرفان هنری
عرفان هنری
عرفان هنری
Profile
عرفان هنری
2 دارایی‌