جزئیات اثر
QmYyWoMA5pGGjcvsduML8zfRkHTzwzRq5ieiQ6KrUeCmt9
QmQBvUL2VNUAvWWURraoe1wj7aDWJUVidoqCd65K7PopWw
QmfQfixmvSvAz5gMcKRSApdi4HiEXvHbG6boAeg7BFNSq6

اثر شماره 9 احصائی

توضیحات

بعاد اثر بدون پاسپارتو.

برچسب‌ها

خوشنویسیسیاه مشقاحصائی

ردیفی وجود ندارد.

احرازکنندههاتف سحر
دسته‌بندیکالیگرافی
توکن شناسنامهNFT000000364
هش گزارش کارشناسی
تاریخ انتشار شناسنامه1402/04/14
سال خلق اثر1367 خورشیدی
ابعاد قاب 29/5 × 5/ 40سانتی‌متر
ابعاد اثر 14 × 20 سانتی‌متر
تعداد1
عنوان امضامحمد احصایی
محل امضا چپ
شیوهمیرعماد
نوع کار خوشنویسی
عنوان اثر اثر شماره 9 احصائی
تکنیکسیاه مشق
profile
ساخته شده توسطGCNVXQ...TJPHW6
8 ماه پیش