جزئیات اثر
QmYh4DMxVwvYHaoYYoyC8zDdUKwFxxiTYgLG5RLuArVS4H

بدون عنوان منوچهر نیازی

توضیحات

-

برچسب‌ها

نقاشیمنوچهر نیازی

ردیفی وجود ندارد.

احرازکنندهگالری شمس
دسته‌بندینقاشی
توکن شناسنامهNFT000000371
هش گزارش کارشناسی
تاریخ انتشار شناسنامه1402/08/28
توکن واسپاریDRN000000018
تکنیکرنگ روغن روی بوم
محل امضاپایین راست
ابعاد اثر۱۰۰×۷۰ سانتی‌متر
خالق اثرمنوچهر نیازی
نام اثربدون عنوان
profile
ساخته شده توسطGCU6B6...6W4EMD
3 ماه پیش