پلتفرم صدور NFT بی‌تا
جزئیات دارایی
QmXEa5HXow668MPqmTw3wYa7KX5L3PmrgTaunUkufZ3njK
QmPs5bknSAtwAqGSEsCAm98wSnhrppsRskqSDaD1emE5XU

دیر راهب

این اثر در زمان ثبت در مالکیت آقای نحوی است.

برچسب‌ها:

ردیفی وجود ندارد.

مشخصه‌ها
احرازکنندههاتف سحر
دسته‌بندینقاشی
توکن شناسنامهNFT000000129
هش گزارش کارشناسی
تاریخ انتشار شناسنامه1401/06/16
ویژگی‌ها
نام هنرمند حسن روح‌الا‌مین
تکنیک رنگ روغن روی بوم
عنوان اثردیر راهب
شیوه نقاشی سبک باروک
نوع کار نقاشی رنگ روغن
محل امضا _
نوع امضا_
تعداد 1
ابعاد اثر220×240 سانتی متر
سال خلق اثر 1441 هجری قمری
توضیحاتفایل و تصاویر این اثر به فرهنگ عامه ایرانی و شیعه تعلق داشته و بدون انتفاع مادی مشروط بر عدم استفاده تجاری و تبلیغاتی قابل استفاده توسط عموم است. فیزیک اثر در زمان ثبت متعلق به آقای محمد باقر نحوی و در اختیار ایشان است.
ضرب شده توسطGCJIUN...7Z7QQV
0 (ریال)25 روز پیش